HFC-aineiden globaalin käytön vähentämisestä sopu

27.10.2016

EU:n ja muiden teollisuusmaiden useita vuosia ajama tavoite HFC-aineiden sisällyttämisestä osaksi Montrealin pöytäkirjaa toteutui viimein lokakuun puolivälissä Ruandan pääkaupungissa Kigalissa pidetyssä pöytäkirjan allekirjoittajien tapaamisessa. Montrealin pöytäkirja laadittiin alkujaan ainoastaan otsonikerrokselle haitallisten kaasujen (mm. CFC- ja HCFC-kylmäaineet) rajoittamiseksi ja sen tavoitteisiin ovat käytännössä sitoutuneet kaikki maailman valtiot. Sitä pidetäänkin yleisesti maailman onnistuneimpana kansainvälisenä ympäristösopimuksena.

Kigalissa Montrealin pöytäkirjan 197 osapuolivaltiota sopivat HFC-aineiden käytön rajoituksista, jotka alkavat kehittyneissä teollisuusmaissa vuonna 2019 (vähennys 10 %). Tämän jälkeen vähennykset näissä maissa jatkuvat vuoteen 2036, johon mennessä tavoitteena on 85 % vähennys HFC-aineiden CO2-ekvivalenttitonneissa lasketussa käytössä.

Pääosa kehitysmaista (mm. Kiina) aloittaa vähennyksiin tähtäävät toimet ensin kulutuksen jäädyttämisellä (2024 - 2028). Tämän jälkeen portaittain etenevät vähennystoimet ajoittuvat vuosiin 2029 - 2045. Muista kehitysmaista poiketen Intiassa, Pakistanissa sekä muutamissa Lähi-idän valtioissa kulutuksen jäädytys ajoittuu vuosiin 2029 - 2031 ja vähennysportaat vuosille 2032 - 2047. Myös näissä maissa lopullisena tavoitteena on 85 % kulutuksen vähennys.

EU:n alueella HFC-aineiden käytön rajoituksissa toimitaan edelleen vuonna 2014 säädetyn F-kaasuasetuksen mukaisesti. Kigalissa sovittiin, että teollisuusmaiden vähennystoimet alkavat 10 % vähennyksellä vuonna 2019. EU on tuolloin jo leikannut omasta kulutuksestaan yli kolmanneksen ja etenee tämän jälkeenkin vuoteen 2030 asti useiden vuosien etunojassa suhteessa globaaliin tavoitteeseen.

EU:n F-kaasulainsäädäntö ulottuu toistaiseksi vain vuoteen 2030, mutta käytännössä EU tulee saavuttamaan Kigalissa vuoteen 2036 asetetun tavoitteen jo nykyisellä lainsäädännöllään.

UNEP:n tiedotteen aiheesta pääsee lukemaan alla olevassa osoitteessa, jonka kautta pääsee myös lukemaan alkuperäiset päätösasiakirjat:
http://www.unep.org/Documents.Multilingual/Default.asp?DocumentID=27086&ArticleID=36283&l=en