Tarkoitus ja toiminta

Liiton aatteellisena tarkoituksena on elinkeinoa harjoittamatta edistää kylmäalan yleisten edellytysten kehitystä Suomessa toimimalla alan teollisten ja kaupallisten oikeuskelpoisten yritysten ja yhteisöjen keskusjärjestönä.

Tarkoitustaan liitto pyrkii toteuttamaan:

 • Kohottamalla yleisesti kylmäalan tunnettuutta ja laatu- ja palvelutasoa
 • edistämällä alan tutkimustoimintaa
 • seuraamalla alan kehitystä koti- ja ulkomailla
 • antamalla kylmäalaa koskevia lausuntoja
 • kehittämällä jäsenistön liiketoiminnan kannalta tarpeellisia sopimusehtoja ja sopimusperiaatteita ja edistämällä niiden käyttöönottoa sekä valvomalla niiden noudattamista
 • valvomalla alan etuja viranomaisiin ja organisaatioihin päin esittämällä tietoja niistä kylmäasennustoiminnan erityispiirteistä, jotka tulisi otettaa huomioon kylmäalan toimintaan vaikuttavissa ratkaisuissa
 • pitämällä yhteyttä kylmäalan muihin järjestöihin ja alaan läheisesti yhteydessä oleviin järjestöihin
 • osallistumalla kylmäalan standardisointiasioihin pitämällä yhteyttä tarvittaviin eurooppalaisiin standardisointijärjestöihin ja viranomaisiin
 • edistämällä jäsentensä ammattitaitotasoa järjestämällä tarvittavaa koulutusta, näyttely- ja tiedotustoimintaa
 • edistämällä jäsenyritystensä terveitä liiketoiminnan muotoja.

Jäsenyyttä koskevat määräykset

Liiton jäsenyritykseksi hallitus voi hyväksyä, kirjallisen hakemuksen perusteella, oikeuskelpoisen yrityksen tai yhteisön, joka Suomessa valmistaa, myy tai suunnittelee kylmäalan tuotteita taikka harjoittaa asennus- ja / tai huoltotoimintaa kylmäalalla.

Jäsenyritykseksi hyväksymisen edellytyksenä ovat mm. seuraavat vaatimukset :

 • Yrityksellä on yleisesti hyväksytty ja tunnustettu ammattitaito – asennus- ja / tai huoltotoimintaa harjoittavilla yrityksillä lisäksi tarvittava virallinen pätevyys (yrityksen tiedot ja vastuuhenkilön nimi TUKESin rekisterissä) tehdä kylmäalan töitä
 • yrityksen taloudellinen toiminta on Suomessa voimassa olevien verolakien mukaista
 • yrityksen tuotteet tai suoritteet ovat Suomessa voimassaolevien lakien ja asetusten mukaisia.

Jäsenyritykset jaetaan neljään ryhmään toimialansa perusteella:

 • Pienet urakoitsijat
 • Suuret urakoitsijat
 • Valmistajat
 • Tukkukauppiaat ja suunnittelutoimistot

Lisäksi yritykset jaetaan enintään kahdeksaan jäsenmaksukategoriaan kylmäalan liikevaihdon perusteella. Kategorioitten määrät ja rajat vahvistetaan vuosittain syyskokouksessa jäsenmaksun määrittämisen yhteydessä.

Jäsenmaksukategorioita on kuusi ja jäsenmaksut ovat seuraavat:

 • Jäsenmaksukategoria 1
  Liikevaihto: alle 1 milj. euroa: Jäsenmaksu: 340 € 
 • Jäsenmaksukategoria 2
  Liikevaihto: 1–2 milj. euroa: Jäsenmaksu: 650 €
 • Jäsenmaksukategoria 3
  Liikevaihto: 2–4 milj. euroa: Jäsenmaksu: 950 €
 • Jäsenmaksukategoria 4
  Liikevaihto: 4–6 milj. euroa: Jäsenmaksu: 1 400 €
 • Jäsenmaksukategoria 5
  Liikevaihto: 6–8 milj. euroa: Jäsenmaksu: 1 850 €
 • Jäsenmaksukategoria 6
 • Liikevaihto: yli 8 milj. euroa: Jäsenmaksu: 2 100 €

Liittymismaksu on 190 euroa, joka on samalla liittymisvuoden jäsenmaksu. 

Jäsenedut

 • Jäsentiedotteet 
 • Jäsentilaisuudet ja -tapahtumat
 • Liiton toimiston neuvonta
 • Jäsenmaksu kattaa liiton yhteyshenkilön jäsenmaksun Suomen Kylmäyhdistyksessä (jäsenyyttä voi hakea yhdistyksen nettisivuilla)
 • 50 % alennus SKLL:n verkkokaupan tuotteista
   
 • Jäsenyys STUL:ssa (SKLL maksaa jäsenmaksun) ja sen tuomat edut
 • Sähkömaailma-lehti
 • STUL:n jäsentiedotteet (Sähkömaailma lehden keskiaukeamalla)
 • STUL:n koulutustilaisuuksiin osallistuminen jäsenhinnalla
 • Jäsenalennukset STUL:n julkaisuista
 • Sähköalan tietokansio ja turva-alan tietokansio jäsenhintaan
 • STUL:n neuvottelemat alennukset tietyistä vakuutusmaksuista (tapaturma- ja matkustajavakuutus)
 • STUL:n puhelinneuvontaa (juridinen, määräys- ja talousneuvonta, talotekniikan työsuhdeasiat)
 • Perintäpalvelu jäsenhintaan
 • Edulliset lakipalvelut

Kylmäliikkeiden Liiton kokoukset

Kylmäliikkeiden Liitto kokoontuu vuosittain kahteen sääntömääräiseen kokoukseen: kevätkokoukseen huhtikuun loppuun mennessä ja syyskokoukseen marraskuun loppuun mennessä. Ylimääräisiä kokouksia pidetään hallituksen esityksestä tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii.