HFC-aineiden globaalin käytön vähentämisestä sopu

28.10.2016

EU:n ja muiden teollisuusmaiden useita vuosia ajama tavoite HFC-aineiden sisällyttämisestä osaksi Montrealin pöytäkirjaa toteutui viimein lokakuun puolivälissä Ruandan pääkaupungissa Kigalissa pidetyssä pöytäkirjan allekirjoittajien tapaamisessa. Montrealin pöytäkirja laadittiin alkujaan ainoastaan otsonikerrokselle haitallisten kaasujen (mm. CFC- ja HCFC-kylmäaineet) rajoittamiseksi ja sen tavoitteisiin ovat käytännössä sitoutuneet kaikki maailman valtiot. Sitä pidetäänkin yleisesti maailman onnistuneimpana kansainvälisenä ympäristösopimuksena.
 
Kigalissa Montrealin pöytäkirjan 197 osapuolivaltiota sopivat HFC-aineiden käytön rajoituksista, jotka alkavat kehittyneissä teollisuusmaissa vuonna 2019 (vähennys 10 %). Tämän jälkeen vähennykset näissä maissa jatkuvat vuoteen 2036, johon mennessä tavoitteena on 85 % vähennys HFC-aineiden CO2-ekvivalenttitonneissa lasketussa käytössä.
 
Pääosa kehitysmaista (mm. Kiina) aloittaa vähennyksiin tähtäävät toimet ensin kulutuksen jäädyttämisellä (2024–2028). Tämän jälkeen portaittain etenevät vähennystoimet ajoittuvat vuosiin 2029–2045. Muista kehitysmaista poiketen Intiassa, Pakistanissa sekä muutamissa Lähi-idän valtioissa kulutuksen jäädytys ajoittuu vuosiin 2029–2031 ja vähennysportaat vuosille 2032–2047. Myös näissä maissa lopullisena tavoitteena on 85 % kulutuksen vähennys.
 
EU:n alueella HFC-aineiden käytön rajoituksissa toimitaan edelleen vuonna 2014 säädetyn F-kaasuasetuksen mukaisesti. Kigalissa sovittiin, että teollisuusmaiden vähennystoimet alkavat 10 % vähennyksellä vuonna 2019. EU on tuolloin jo leikannut omasta kulutuksestaan yli kolmanneksen ja etenee tämän jälkeenkin vuoteen 2030 asti useiden vuosien etunojassa suhteessa globaaliin tavoitteeseen.
 
EU:n F-kaasulainsäädäntö ulottuu toistaiseksi vain vuoteen 2030, mutta käytännössä EU tulee saavuttamaan Kigalissa vuoteen 2036 asetetun tavoitteen jo nykyisellä lainsäädännöllään. 
 
UNEP:n tiedotteen aiheesta pääsee lukemaan tästä linkistä, jonka kautta pääsee myös lukemaan alkuperäiset päätösasiakirjat: