Tietoa Yhdistyksestä

 

Toimintaperiaatteet

Suomen Kylmäyhdistys ry perustettiin 23.05.1955 nimellä Suomen kylmäteknillis-taloudellinen yhdistys – Kylteknisk-ekonomiska föreningen i Finland ry. Nimi muutettiin vuonna 1969 Suomen Kylmäyhdistys ry:ksi.

Suomen Kylmäyhdistys ry:n jäseneksi voivat hakea kaikki kylmätekniikan parissa työskentelevät ja alasta kiinnostuneet henkilöt sekä yritykset kannatusjäseniksi.

Suomen Kylmäyhdistys ry palvelee jäseniään jakamalla ajankohtaista tietoa kylmäalasta jäsenkirjeissään. Lisäksi jäsenetulehtinä ovat Talotekniikka-lehti ja KYLMÄextra.

Suomen Kylmäyhdistys ry:n tavoitteena on toimia yhdyssiteenä alalla toimivien henkilöiden välillä ja luoda mahdollisuudet yhteistoiminnalla viedä kylmäalaa eteenpäin. Kylmäyhdistyksen tarkoituksena on:

  • kylmätekniikan ja talouden tunnetuksi tekeminen
  • alan kehityksestä tiedottaminen
  • kylmätekniikan eri toimialojen yhteistoiminnan koordinointi
  • koulutus-, julkaisu- ja opetustoiminta
  • kotimaisen ja ulkomaisen kehityksen seuranta
  • yhteydenpito alan muihin järjestöihin Suomessa ja ulkomailla
  • opintomatkojen ja yhteisten tilaisuuksien järjestäminen.

Aatteellisena yhdistyksenä Kylmäyhdistyksen tarkoituksena ei ole voiton tai muun välittömän taloudellisen ansion hankkiminen sen toimintaan osallisille.

Hallinto

Suomen Kylmäyhdistyksellä on palkattuina toimihenkilöinä yhdessä Suomen Kylmäliikkeiden Liiton kanssa toiminnanjohtaja ja toimistosihteeri, jotka hoitavat yhdistyksen käytännön työtehtävät. Yhdistyksen hallitukseen kuuluu yhdeksän aktiivista kylmäalalla toimivaa henkilöä. Tarvittaessa hallitus nimeää toimikuntia yksittäisiä projekteja varten.

Koulutustoiminta

Suomen Kylmäyhdistys ry järjestää vuosittain tammikuun loppupuolella koulutuspäivät, joilla käsitellään laajasti kylmätekniikan eri yksityiskohtia vuosittain valittujen ajankohtaisten aiheiden mukaisesti. Kylmäyhdistyksen koulutuspäivät ovat suurin ja tunnetuin kylmäalan koulutustapahtuma Suomessa. Ensimmäiset koulutuspäivät pidettiin jo vuonna 1963.

Tarvittaessa yhdistys järjestää myös koulutusta ajankohtaisista aiheista eri paikkakunnilla Suomessa.

Kylmäyhdistys on ollut ja tulee myös tulevaisuudessa olemaan mukana kehittämässä kylmäalan koulutusta. Nykyinen koulutusjärjestelmä ei olisi syntynyt ilman Kylmäyhdistyksen merkittävää panosta. Yhdistys pyrkii kannustamaan kylmätekniikan opiskelijoita ja lahjoittaa vuosittain kylmäalan kirjallisuutta parhaille opiskelijoille.

Julkaisutoiminta

Suomen Kylmäyhdistys ry julkaisee koulutuspäiviensä luentoaineistoja ja kustantaa kylmäalan kirjallisuutta itseopiskelua ja eri oppilaitoksissa tapahtuvaa opetusta varten. Kylmäalan historiikkia on myynnissä yhdistyksen toimistossa ja verkkokaupassa.

Talotekniikka-lehti

Yhdistyksen jäsenmaksuun sisältyy lähes kuukausittain julkaistavan Talotekniikka-lehden numerot. Samoin Kylmäyhdistys omistaa osuuden Talotekniikka-lehtdestä, joten pystymme vaikuttamaan lehden sisältöön. Erikseen tilattuna Talotekniikka-lehti tulee kalliimmaksi kuin Kylmäyhdistyksen jäsenmaksu.

Jäsenmaksu

Yhdistyksen varsinaisen jäsenen maksu on 58 € vuodessa, jolla saa monipuoliset ja arvokkaat jäsenedut.